Legemiddelvisning

Triumeq

Dispergerbar tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Triumeq
Virkestoff: Dolutegravirnatrium / Abakavirsulfat / Lamivudin
Legemiddelform: Dispergerbar tablett
Styrke: 5 mg / 60 mg / 30 mg
Pakning: Boks 90 stk
Måleredskap 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AR13
Varenummer: 515101

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2023
MT-status: Markedsført
Innehaver: ViiV Healthcare BV
MT-nummer: EU/1/14/940/003
MT-dato: 01.09.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2553.90
Maksimal utsalgspris for apotek: 3292.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -