Legemiddelvisning

Eviplera

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Eviplera
Virkestoff: Emtricitabin / Rilpivirinhydroklorid / Tenofovirdisoproksilfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg / 25 mg / 245 mg
Pakning: Flaske 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AR08
Varenummer: 441619

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gilead Sciences Ireland UC
MT-nummer: EU/1/11/737/001
MT-dato: 28.11.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6619.98
Maksimal utsalgspris for apotek: 8476.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -