Legemiddelvisning

Cialis - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cialis
Virkestoff: Tadalafil
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04BE08
Varenummer: 100300

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Nederland BV
MT-nummer: EU/1/02/237/008
MT-dato: 20.06.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 707.57
Maksimal utsalgspris for apotek: 938.40
Trinnpris: 240.90
Refusjonspris: -