Legemiddelvisning

Pravachol - 20 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Pravachol
Virkestoff: Pravastatinnatrium
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA03
Varenummer: 015675

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2016
MT-status: Markedsført
Eksportland: Nederland
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 15-10708
MT-dato: 19.08.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 340.01
Maksimal utsalgspris for apotek: 469.80
Trinnpris: 144.50
Refusjonspris: 144.50