Legemiddelvisning

Viagra - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Viagra
Virkestoff: Sildenafilsitrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.10.2012
MT-status: Avregistrert
Eksportland: EU
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 12-9033
MT-dato: 15.08.2012
MT avregistrert dato: 31.12.2020