Legemiddelvisning

Intuniv - 1 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Intuniv
Virkestoff: Guanfacinhydroklorid
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 1 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C02AC02
Varenummer: 422340
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
MT-nummer: EU/1/15/1040/002
MT-dato: 17.09.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 690.59
Maksimal utsalgspris for apotek: 916.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -