Legemiddelvisning

Maviret - 100 mg / 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Maviret
Virkestoff: Glekaprevir / Pibrentasvir
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg / 40 mg
Pakning: Blisterpakning 4x21 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AP57
Varenummer: 452967

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: AbbVie Deutschland GmbH & Co
MT-nummer: EU/1/17/1213/001
MT-dato: 26.07.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 121777.43
Maksimal utsalgspris for apotek: 155302.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -