Legemiddelvisning

CellCept - 500 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: CellCept
Virkestoff: Mykofenolatmofetilhydroklorid
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 500 mg
Pakning: Hetteglass 4x500 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AA06
Varenummer: 430983

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/96/005/005
MT-dato: 11.10.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 383.17
Maksimal utsalgspris for apotek: 524.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -