Legemiddelvisning

Diflucan - 150 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Diflucan
Virkestoff: Flukonazol
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 150 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 1 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J02AC01
Varenummer: 583657

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2018
MT-status: Markedsført
Eksportland: Tsjekkia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 17-12050
MT-dato: 15.02.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -