Legemiddelvisning

Xeljanz - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Xeljanz
Virkestoff: Tofacitinib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA29
Varenummer: 128750
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/17/1178/007
MT-dato: 22.03.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 14963.41
Maksimal utsalgspris for apotek: 19114.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Økt risiko for lungeemboli og død ved behandling med høyere dose tofacitinib (Xeljanz)

Pasienter med revmatoid artritt skal ikke behandles med høyere dose enn 5 mg to ganger daglig. I en klinisk studie viste dosering med 10 mg tofaticinib (Xeljanz) to ganger daglig, økt risiko for lungeemboli og risiko for død.

Les mer hos Statens Legemiddelverk

Les mer