Legemiddelvisning

Xeljanz - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Xeljanz
Virkestoff: Tofacitinib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA29
Varenummer: 128750
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/17/1178/007
MT-dato: 22.03.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 14963.41
Maksimal utsalgspris for apotek: 19114.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Tofacitinib i høy dose (10 mg x 2) skal ikke brukes hos pasienter med risiko for lungeemboli

Bruk av tofacitinib (Xeljanz) i høy dose (10 mg to ganger daglig) ga økt risiko for lungeemboli og økt dødelighet i en klinisk studie.Tofacitinib 10 mg x2 skal ikke gis til pasienter som bruker kombinasjons-p-piller eller hormontilskudd, har hjertesvikt, tidligere har hatt venøs tromboembolisme (VTE), enten dyp venetrombose eller lungeemboli, har arvelig tendens til blodpropp, har kreft eller skal gjennomgå større kirurgiske inngrep.

Les mer hos Statens Legemiddelverk

Les mer