Legemiddelvisning

Inspra - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Inspra
Virkestoff: Eplerenon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 100x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C03DA04
Varenummer: 018940

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer AS
MT-nummer: 04-2664
MT-dato: 24.08.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1537.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 1996.80
Trinnpris: 840.10
Refusjonspris: 840.10