Legemiddelvisning

Atozet - 10 mg / 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Atozet
Virkestoff: Ezetimib / Atorvastatinkalsiumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg / 20 mg
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C10BA05
Varenummer: 155246

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: N.V. Organon
MT-nummer: 13-9808
MT-dato: 14.10.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 932.32
Maksimal utsalgspris for apotek: 1225.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -