Legemiddelvisning

Proscar - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Proscar
Virkestoff: Finasterid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04CB01
Varenummer: 001341

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 05-3405
MT-dato: 15.09.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 285.76
Maksimal utsalgspris for apotek: 400.60
Trinnpris: 400.60
Refusjonspris: 400.60