Legemiddelvisning

Provera - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Provera
Virkestoff: Medroksyprogesteronacetat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 40 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03DA02
Varenummer: 500066

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer AS
MT-nummer: 0000-07182
MT-dato: 06.05.1987

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 70.64
Maksimal utsalgspris for apotek: 126.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 126.30

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Provera

Det er meldt mangel på Provera 10 mg tabletter. Mangelen er meldt til uke 34. Legemiddelverket har gitt tillatelse til salg av utenlandske pakninger av medroksyprogesteronacetat 5 mg og 10 mg tabletter.

Mangel på Provera

Les mer