Legemiddelvisning

Kaletra - 100 mg / 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Kaletra
Virkestoff: Lopinavir / Ritonavir
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg / 25 mg
Pakning: Boks 1x60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AR10
Varenummer: 424421

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: AbbVie Ltd.
MT-nummer: EU/1/01/172/006
MT-dato: 18.03.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 931.03
Maksimal utsalgspris for apotek: 1223.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -