Legemiddelvisning

Brintellix - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Brintellix
Virkestoff: Vortioksetinhydrobromid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX26
Varenummer: 030466

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2018
MT-status: Markedsført
Eksportland: EU
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 17-11803
MT-dato: 24.10.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 875.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 1152.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1152.50