Legemiddelvisning

Harvoni - 90 mg / 400 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Harvoni
Virkestoff: Ledipasvir / Sofosbuvir
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 90 mg / 400 mg
Pakning: Flaske 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AP51
Varenummer: 573382

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gilead Sciences Ireland UC
MT-nummer: EU/1/14/958/001
MT-dato: 17.11.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 138284.58
Maksimal utsalgspris for apotek: 176349.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -