Legemiddelvisning

Zocor - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zocor
Virkestoff: Simvastatin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA01
Varenummer: 454199

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: 0000-07908
MT-dato: 08.09.1993

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 266.73
Maksimal utsalgspris for apotek: 376.30
Trinnpris: 79.80
Refusjonspris: 79.80