Legemiddelvisning

CellCept - 1 g/5 ml

Pulver til mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: CellCept
Virkestoff: Mykofenolatmofetil
Legemiddelform: Pulver til mikstur, suspensjon
Styrke: 1 g/5 ml
Pakning: Flaske 110 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AA06
Varenummer: 430868

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/96/005/006
MT-dato: 11.10.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1099.29
Maksimal utsalgspris for apotek: 1437.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1437.80