Legemiddelvisning

Naramig - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Naramig
Virkestoff: Naratriptanhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 6 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC02
Varenummer: 126599

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.06.2020
MT-status: Markedsført
Eksportland: Frankrike
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 20-13350
MT-dato: 13.05.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 221.91
Maksimal utsalgspris for apotek: 319.20
Trinnpris: 262.60
Refusjonspris: 262.60