Legemiddelvisning

Zenon - 20 mg / 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zenon
Virkestoff: Rosuvastatinkalsium / Ezetimib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg / 10 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C10BA06
Varenummer: 378177

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: SANOFI-AVENTIS NORGE AS
MT-nummer: 17-11976
MT-dato: 21.06.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 179.82
Maksimal utsalgspris for apotek: 265.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 265.50