Legemiddelvisning

Neotigason - 10 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Neotigason
Virkestoff: Acitretin
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: D05BB02
Varenummer: 532596

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2017
MT-status: Markedsført
Eksportland: Spania
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 16-11257
MT-dato: 01.12.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 453.83
Maksimal utsalgspris for apotek: 614.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 614.90

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra dermatologisk sykehusavdeling eller spesialist i dermatologi. Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensningen for fertile kvinner.

Byttbare legemidler

Acitretin Orifarm (Orifarm Generics A/S)

Neotigason (Actavis Group PTC ehf)