Legemiddelvisning

Synjardy - 5 mg / 1000 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Synjardy
Virkestoff: Empagliflozin / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg / 1000 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 60x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BD20
Varenummer: 469086

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/15/1003/014
MT-dato: 27.05.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 411.07
Maksimal utsalgspris for apotek: 560.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 560.40