Legemiddelvisning

Afinitor - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Afinitor
Virkestoff: Everolimus
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01EG02
Varenummer: 044591

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/09/538/004
MT-dato: 03.08.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 25283.37
Maksimal utsalgspris for apotek: 32272.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -