Legemiddelvisning

Metex - 20 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Metex
Virkestoff: Metotreksatdinatrium
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 20 mg
Pakning: Ferdigfylt penn 1x0.4 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AX03
Varenummer: 086620

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medac - Gesellschaft für klinische Spezialpräparate Gmbh - Wedel
MT-nummer: 12-9076
MT-dato: 04.09.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 164.06
Maksimal utsalgspris for apotek: 245.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 245.40