Legemiddelvisning

Taxotere - 20 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Taxotere
Virkestoff: Docetakseltrihydrat
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01CD02
Varenummer: 075470

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.02.2010
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Sanofi Winthrop Industrie
MT-nummer: EU/1/95/002/003
MT-dato: 30.11.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -