Legemiddelvisning

Rukobia - 600 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Rukobia
Virkestoff: Fostemsavirtrometamin
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 600 mg
Pakning: Boks 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AX29
Varenummer: 092647
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: ViiV Healthcare BV
MT-nummer: EU/1/20/1518/001
MT-dato: 04.02.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 32107.26
Maksimal utsalgspris for apotek: 40973.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -