Legemiddelvisning

Afinitor - 2.5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Afinitor
Virkestoff: Everolimus
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01EG02
Varenummer: 548899

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/09/538/009
MT-dato: 18.12.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 12129.65
Maksimal utsalgspris for apotek: 15501.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -