Legemiddelvisning

Diflucan - 40 mg/ ml

Pulver til mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Diflucan
Virkestoff: Flukonazol
Legemiddelform: Pulver til mikstur, suspensjon
Styrke: 40 mg/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2014
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Slovakia
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 13-9801
MT-dato: 25.02.2014
MT avregistrert dato: 25.02.2019