Legemiddelvisning

Aubagio - 7 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aubagio
Virkestoff: Teriflunomid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 7 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AK02
Varenummer: 108819

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2023
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi Winthrop Industrie
MT-nummer: EU/1/13/838/006
MT-dato: 26.08.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4572.93
Maksimal utsalgspris for apotek: 5866.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -