Legemiddelvisning

Bunalict - 8 mg / 2 mg

Sublingvaltablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Bunalict
Virkestoff: Buprenorfinhydroklorid / Naloksonhydrokloriddihydrat
Legemiddelform: Sublingvaltablett
Styrke: 8 mg / 2 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 28x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N07BC51
Varenummer: 432632

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 16-11389
MT-dato: 06.10.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 620.47
Maksimal utsalgspris for apotek: 851.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -