Legemiddelvisning

Cialis - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cialis
Virkestoff: Tadalafil
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 4 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04BE08
Varenummer: 008927

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Nederland BV
MT-nummer: EU/1/02/237/003
MT-dato: 28.11.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 421.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 573.30
Trinnpris: 89.50
Refusjonspris: -