Legemiddelvisning

Erbitux - 5 mg/ ml

Infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Erbitux
Virkestoff: Cetuksimab
Legemiddelform: Infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 5 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x100 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XC06
Varenummer: 128126

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/04/281/005
MT-dato: 20.02.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 9020.19
Maksimal utsalgspris for apotek: 11593.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -