Legemiddelvisning

Urizia - 6 mg / 0.4 mg

Tablett med modifisert frisetting

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Urizia
Virkestoff: Solifenacinsuksinat / Tamsulosinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett med modifisert frisetting
Styrke: 6 mg / 0.4 mg
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04CA53
Varenummer: 196119

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2018
MT-status: Markedsført
Eksportland: Tsjekkia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 18-12119
MT-dato: 03.05.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1077.80
Maksimal utsalgspris for apotek: 1410.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1410.40