Legemiddelvisning

Solifenacin/Tamsulosin Newbury - 6 mg / 0.4 mg

Tablett med modifisert frisetting

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Solifenacin/Tamsulosin Newbury
Virkestoff: Solifenacinsuksinat / Tamsulosinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett med modifisert frisetting
Styrke: 6 mg / 0.4 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04CA53
Varenummer: 393150

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2023
MT-status: Markedsført
Innehaver: Newbury Pharmaceuticals AB
MT-nummer: 21-14085
MT-dato: 14.04.2023

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 359.27
Maksimal utsalgspris for apotek: 494.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 494.30