Legemiddelvisning

Viramune - 400 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Viramune
Virkestoff: Nevirapin
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 400 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AG01
Varenummer: 383445

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/97/055/008
MT-dato: 16.09.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1895.16
Maksimal utsalgspris for apotek: 2452.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -