Legemiddelvisning

Penomax - 400 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Penomax
Virkestoff: Pivmecillinamhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 400 mg
Pakning: Boks av plast med tørremiddel 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01CA08
Varenummer: 520187

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation Orion Pharma, Espoo
MT-nummer: 14-10409
MT-dato: 08.07.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 88.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 148.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -