Legemiddelvisning

Xeljanz - 11 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Xeljanz
Virkestoff: Tofacitinibsitrat
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 11 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA29
Varenummer: 094146
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/17/1178/012
MT-dato: 22.03.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 7003.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 8965.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -