Legemiddelvisning

Plendil - 5 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Plendil
Virkestoff: Felodipin
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08CA02
Varenummer: 165548

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca
MT-nummer: 0000-07571
MT-dato: 23.10.1990

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 200.76
Maksimal utsalgspris for apotek: 292.20
Trinnpris: 153.30
Refusjonspris: 153.30