Legemiddelvisning

Keppra - 250 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Keppra
Virkestoff: Levetiracetam
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 250 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N03AX14
Varenummer: 003078

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: UCB SA
MT-nummer: EU/1/00/146/005
MT-dato: 29.09.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 238.70
Maksimal utsalgspris for apotek: 340.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 340.60