Legemiddelvisning

Pradaxa - 150 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Pradaxa
Virkestoff: Dabigatraneteksilat
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 150 mg
Pakning: 3 multippel
Blisterpakning, endose 60x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AE07
Varenummer: 418043

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/08/442/012
MT-dato: 01.08.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1722.64
Maksimal utsalgspris for apotek: 2232.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 2232.60

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Ny kontraindikasjon ved bruk av Pradaxa

Det er innført en ny kontraindikasjon ved samtidig bruk av dabigatraneteksilat (Pradaxa) og den faste dosekombinasjonen glekaprevir/pibrentasvir (Maviret).

Se oppdatert opplæringsmateriell her

Les mer

Byttbare legemidler

Pradaxa (Boehringer Ingelheim International GmbH)