Legemiddelvisning

Briviact - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Briviact
Virkestoff: Brivaracetam
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N03AX23
Varenummer: 113754

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: UCB Pharma SA
MT-nummer: EU/1/15/1073/018
MT-dato: 14.01.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1176.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 1535.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1535.70