Legemiddelvisning

Inspra - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Inspra
Virkestoff: Eplerenon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C03DA04
Varenummer: 510415

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2020
MT-status: Markedsført
Eksportland: Ungarn
Innehaver: Abacus Medicine A/S
MT-nummer: 19-13171
MT-dato: 17.03.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1537.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 1996.80
Trinnpris: 840.10
Refusjonspris: 840.10