Legemiddelvisning

Atozet - 10 mg / 80 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Atozet
Virkestoff: Ezetimib / Atorvastatinkalsiumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg / 80 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C10BA05
Varenummer: 192644

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: 13-9810
MT-dato: 14.10.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 399.92
Maksimal utsalgspris for apotek: 546.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Refusjon

Atozet har ikke lenger forhåndsgodkjent refusjon

Ezetimib og atorvastatin i løs kombinasjon kan forskrives på blå resept. Prisen på Atozet er blitt vesentlig høyere enn prisen for ezetimib og atorvastatin kjøpt hver for seg. Atozet mister forhåndsgodkjent refusjon f.o.m. 15. juli 2019. Resepter som er forskrevet før denne dato, kan ekspederes på forhåndsgodkjent refusjon og har normal gyldighetstid på 12 måneder.

Les mer