Legemiddelvisning

Zinacef - 1.5 g

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Zinacef
Virkestoff: Cefuroksimnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1.5 g
Pakning: Hetteglass 5x1.5 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01DC02
Varenummer: 109855

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2019
MT-status: Markedsført
Eksportland: Tsjekkia
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 18-12511
MT-dato: 16.01.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 241.53
Maksimal utsalgspris for apotek: 344.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 344.20

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Viktig informasjon ved fortynning med Lidokain

Det er oppdaget at informasjonen om fortynningsmidler i pakningsvedlegget for cefuroksim kan gi inntrykk av at både intramuskulær og intravenøs administrasjon er mulig. Fortynning med lidokain er imidlertid kun ment for intramuskulær bruk.

Les mer på Legemiddelverket.no

Les mer

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Cefuroxim Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Norge AS - Halden)

Cefuroxim MIP (MIP Pharma GmbH)

Cefuroxim Navamedic (Navamedic ASA)

Cefuroxim Stragen (Stragen Nordic A/S)

Zinacef (Sandoz A/S)