Legemiddelvisning

Rimactazid - 150 mg / 75 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Rimactazid
Virkestoff: Rifampicin / Isoniazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg / 75 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J04AM02
Varenummer: 012280

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 02-1540
MT-dato: 11.05.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 191.94
Maksimal utsalgspris for apotek: 281.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykehuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.