Legemiddelvisning

Buprefarm - 15 mikrog/ time

Depotplaster

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Buprefarm
Virkestoff: Buprenorfin
Legemiddelform: Depotplaster
Styrke: 15 mikrog/ time
Pakning: Plaster 4x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02AE01
Varenummer: 448435

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orifarm Generics A/S
MT-nummer: 18-12234
MT-dato: 23.11.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 246.85
Maksimal utsalgspris for apotek: 374.70
Trinnpris: 320.30
Refusjonspris: 320.30