Legemiddelvisning

Sevikar - 40 mg / 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Sevikar
Virkestoff: Olmesartanmedoksomil / Amlodipinbesilat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg / 10 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.11.2010
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Daiichi Sankyo Europe GmbH
MT-nummer: 07-5223
MT-dato: 12.03.2009
MT avregistrert dato: 26.12.2022