Legemiddelvisning

Crestor - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Crestor
Virkestoff: Rosuvastatinkalsium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA07
Varenummer: 415955

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Grünenthal GmbH
MT-nummer: 08-6075
MT-dato: 14.09.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 494.59
Maksimal utsalgspris for apotek: 666.90
Trinnpris: 542.90
Refusjonspris: 542.90