Legemiddelvisning

Crestor - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Crestor
Virkestoff: Rosuvastatinkalsium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA07
Varenummer: 164388

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2013
MT-status: Markedsført
Eksportland: Polen
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 12-9315
MT-dato: 17.12.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 494.59
Maksimal utsalgspris for apotek: 666.90
Trinnpris: 542.90
Refusjonspris: 542.90